powrót

Naciąg do siatki

980
Symbol Rodzaj
980 80oc
x642 100oc
nsm 80mal
x641 100mal